Above the Fold

ה-Fold הוא הנקודה בעמוד שעד אליה הוא מוצג על מסך המחשב או בדפדפן של המשתמש, ומתחת לה יש צורך בגלילה מטה על מנת לצפות בתוכן של העמוד. הביטוי Above the Fold, כלומר "מעל הקפל" מגיע מן העיתונים המודפסים אשר מחלקי העיתונים נהגו לחלק בצמתי הדרכים: העיתונים היו מקופלים באמצעם והמידע החשוב ביותר, כגון הכותרות המרכזיות, היה מודפס מעל הקפל.

נהוג לעצב אתרי אינטרנט מתוך מחשבה על מיקום התוכן החשוב ביותר בראש העמוד, על מנת לחסוך מן הגולש את הצורך לגלול מטה כדי להגיע למידע קריטי כגון כפתורי רכישה או מידע משמעותי אודות מוצר או שירות. לפיכך, גם מנועי חיפוש מייחסים חשיבות מסוימת לתוכן שנמצא Above the Fold, הואיל והוא המידע הזמין ביותר למבקרים שנכנסים לעמוד. כך לדוגמה מיקום של יותר מדי מודעות בחלקו העליון של עמוד אינטרנט עשוי להתפרש כאלמנט שלילי ולפגוע בדירוגו של העמוד בתוצאות החיפוש.