קניבליזציה של מילות מפתח

תופעה המתרחשת כאשר עמודים מרובים באותו אתר מתאימים לאותה מילת מפתח. אתר שסובל מבעיית קניבליזציה של מילות מפתח מקשה הן על הגולשים והן על מנועי החיפוש להבין איזה מן העמודים המרובים הוא הרלוונטי ביותר לצרכיו, ולכן למעשה פוגע בביצועים של כל אחד מן העמודים.

במילים אחרות, במצב בו יותר מעמוד אחד מתאים לביטוי מפתח מסוים, שיעורי ההקלקות, התוכן, הקישורים וההמרות מתפצלים בין כל העמודים הללו. מצב זה נחשב לא יעיל, משום שבדרך אחרת של הקצאת עמוד אחד לכל ביטוי מפתח ניתן היה לבצע אופטימיזציה יעילה וליהנות מיותר הקלקות, יותר המרות ודירוג גבוה יותר מאשר במצב של מספר עמודים שונים. ההשפעות השליליות של קניבליזציה כזו הן פגיעה בסמכותו של האתר, בזבוז של תקציב הזחילה ועוד.

נשמח לדירוג