הונאת קליקים

הונאת קליקים (Click Fraud) היא תופעה המנצלת את העובדה שמפרסמים רבים בגוגל ובמקומות אחרים ברשת האינטרנט משלמים עבור פרסום מודעותיהם במודל של CPC, כלומר תשלום עבור כל לחיצה של גולש על המודעה. במסגרת מודל תשלום מסוג CPC התשלום מתבצע עבור כל לחיצה על המודעה, גם עבור לחיצות שלא הומרו לרכישת מוצר או הזמנת שירות, ולכן יש גורמים אשר נוהגים ללחוץ על המודעות הללו מספר רב של פעמים מבלי שיתכוונו להתעניין בתוכן המודעה או לבצע רכישה.

הונאת קליקים עשויה לגרום למספר נזקים עבור המפרסם שהמודעות שלו היו מושא הלחיצות המרובות: הוצאות הפרסום שלו עולות בעוד שההכנסות לא משתנות, שיעור ההמרה שלו יורד (מה שמשפיע לרעה, בין היתר, גם על דירוג האתר שלו בתוצאות האורגניות של גוגל), ובסופו של דבר כל התקציב היומי שלו מנוצל והמודעה שלו מוסרת, כלומר החשיפה שלו ללקוחות קטנה והחשיפה של מתחריו גדלה על חשבונו. כלל הנזקים הללו עשוי להסתכם באובדן משמעותי של תקציב פרסום עבור אתרים גדולים ואיום ממשי על עסקים קטנים ובינוניים; וגם עבור פלטפורמות פרסום כגון גוגל, בגלל חשש של בעלי אתרים לרכוש שטחי פרסום ולהפוך לקורבנות ההונאה.