גוגל באולינג

גוגל באולינג (Google Bowling) היא שיטה זדונית הנחשבת לאחת מן השיטות של קידום אתרים שלילי ועל כן אינה מקובלת על גוגל ועל מנועי חיפוש אחרים. במסגרת השיטה הזו, גורם זדוני מנסה לפגוע בדירוגו של אתר כלשהו בתוצאות החיפוש באמצעות קישור אליו מאתרים מפוקפקים, כגון אתרי הימורים ופורנוגרפיה.

הקישורים המרובים מן האתרים המפוקפקים גורמים לגוגל ולמנועי החיפוש האחרים להוריד את דירוגי האמון והסמכות של האתר המקושר, ולפיכך נפגע גם דירוגו בתוצאות החיפוש. הגורמים הזדוניים העשויים לחפוץ בכך שהתוצאה הזו תקרה הם בדרך כלל גורמים מתחרים, אשר בעקבות ירידת הדירוג של האתר הנדון נהנים מעלייה בדירוג שלהם. עם זאת, הואיל והשיטה רק פוגעת באתר אחד ואינה מועילה לאתר ספציפי אחר, קשה למנועי החיפוש להעניש או להפעיל סנקציות כנגד הגורם שביצע את הפעולה.