ג'אווה סקריפט

ג'אווה סקריפט (Javascript) הוא שמה של שפת תכנות המשמשת ליצירת יישומי אינטרנט מתוחכמים שניתן לשלב בעמודים ולהפעיל באמצעות הדפדפן, כגון אפקטים מיוחדים, מילוי טפסים מקוונים או שינוי תוכן האתר בזמן שמשתמש גולש בו. ג'אווה סקריפט גם משמשת לאימות נתונים המוכנסים על ידי המשתמש מצד הלקוח על מנת לזרז את מהירות טעינת העמוד מצד השרת.

הבעיה עם יישומים הכתובים בשפת ג'אווה סקריפט היא שהם אינם נסרקים באופן מיטבי על ידי הזחלנים של מנועי החיפוש, ולפיכך הם מאבדים מערכם מבחינת קידום האתר. אחד הפתרונות לביצוע של אופטימיזציה לעמוד אינטרנט אשר מכיל קטעי ג'אווה סקריפט יש לייצא את קטעי הקוד הללו אל קובץ חיצוני ולאחר מכן להפנות אליו מתוך ה-HTML, אשר כן ניתן לסריקה באופן מיטבי על ידי מנועי החיפוש.