אופטימיזציה

תהליך המתבצע על ידי בעלי האתר או אנשי המקצוע העוסקים בקידומו, במסגרתו נעשות פעולות שונות באתר ומחוצה לו על מנת שיעמוד בכל קווי ההנחיות של מנועי החיפוש ובראשם גוגל. בכלל זה ניתן למנות בדיקה תקופתית של הקוד הטכני של האתר, העלאה שוטפת של תכנים עדכניים ורלוונטיים, תחזוקה של פרופיל קישורים חיצוניים ופנימיים – וכל זאת מתוך שאיפה להתאים לאותן הנחיות על מנת להביא לדירוג גבוה ככל האפשר של האתר, או עמודים מסוימים מתוכו, בתוצאות החיפוש המוצגות למשתמש.

אופטימיזציה היא לא פעולה סופית שניתן לסיים, אלא תהליך ארוך ומתמשך שיש לבצע באופן מתמיד, בעיקר לאור שינויים תכופים המתבצעים באלגוריתמים לפיהם גוגל ומנועי החיפוש האחרים מדרגים את תוצאות החיפוש.