הפנייה 301

הפניית דף ישן לדף חדש, כדאי להשתמש בהפנייה כאשר משנים כתובת של דף באתר האינטרנט, כדי לוודא שהמבקרים יגיעו לדף החדש, גם אם הגיעו מקישור שקישר לדף הישן.