גוגל אדסנס

גוגל אדסנס (Google AdSense) הוא של מערכת מבית גוגל המיועדת לפרסום ברשת האינטרנט. להבדיל מגוגל אדוורדס, גוגל אדסנס נועדה עבור בעליהם של אתרי תוכן על מנת שיוכלו לפרסם באתריהם.

מערכת גוגל אדסנס מציגה מודעות ממוקדות באופן שמתאים לתוכן האתרים שבהם מוצגות הפרסומות. דהיינו, המערכת מתאימה את המודעות השונות למילים שבאתר.

התשלום בעבור הופעתה של מודעה באתרי תוכן של אנשים פרטיים מתבצע באחת אחת משתי שיטות: ניתן לשלם לבעל האתר בעבור כל לחיצה של גולש על הפרסומת המופיעה באתר (CPC) או עבור כל אלף חשיפות (CPM) ללא קשר לשאלה האם הגולשים לחצו על המודעה או לא. גובה התשלום בדרך כלל נקבע כאחוז יחסי מתוך עלותה של המודעה למפרסם על פי שיעור ההקלקה מתוך סך החשיפות ועל פי (CTR) ושיעור ההמרה.