כותרת עמוד

כותרות של עמודים באתר, בתוך תג <title>, בראש העמוד. הכותרת מופיעה בתוצאות החיפוש, ובטקסט של חלון הדפדפן.