זמן שהייה

אחד הפרמטרים החשובים המופיעים בדוחות של גוגל אנליטיקס ומהווה גורם דירוג באלגוריתם של גוגל ושל מנועי חיפוש נוספים הוא משך השהייה הממוצע של גולש בעמוד (Session Duration). ככל שמשך הזמן הממוצע בו גולש מבלה בעמוד ארוך יותר, כך מנועי החיפוש מסיקים שיש בעמוד זה תוכן רלוונטי ומעניין, ולפיכך זמן שהייה ממוצע ארוך עשוי להיות גורם המשפר את דירוגו של אתר בתוצאות החיפוש.

נתון זה אינו חד משמעי ואינו עומד בפני עצמו (יתכן למשל שגולש מסוים נכנס לאתר, השאיר אותו פתוח על המסך וניגש לעסוק בעניינים אחרים), ולכן בדרך כלל יש לקחת אותו בערבון מוגבל או להפיק ממנו מסקנות בשילוב עם גורמים אחרים, כגון שיעור הנטישה.